Integrerade solcellspaneler

Utvecklingen av solcellsteknik har under det senaste åren gått fort. Lösningar med ett system där man lägger en solpanel ovanpå taket är numera bara ett av flera alternativ att överväga om man är intresserad av att utnyttja den passiva energikälla som solen och därmed ditt tak faktiskt utgör. De mest moderna lösningarna som nu finns tillgängliga på marknaden bygger på solcellssystem som är integrerade med vanliga takpannor, detta gör att takets utseende inte påverkas negativt på samma sätt som om panelerna hade installerats ovanpå takpannorna.

Den typ av integrerad solpanel vi numera kan erbjuda har tidigare bara funnits tillgänglig för kommersiella fastigheter men eftersom intresset nu har ökat från den privatmarknaden erbjuder Göta Tak nu även offerter för integrerade solcellspaneler för dig som privatkund.

 

Process

Vid vår solcellsinspektion kommer vi att ta bilder av ditt tak, ta ut vädersträck samt mäta upp din totala takyta. Med hjälp av denna information sätter vi sedan ihop en offert för byte till ett tak med integrerade solcellspaneler.

 

Kontakt

Kontakta Göta Tak för mer information samt bokning av solcellsinspektion.