Sveriges vanligaste taktyper – Takform

Vilken takform?

En fråga vi takläggare alltid ställer är vilken typ av takform din fastighet har. Detta är viktigt eftersom skillnaden på hur man räknar på materialet skiljer sig väsentligt beroende på hur designen ser ut.

Sadeltak

Sadeltaket är Sveriges i särklass vanligaste tak. Det är uppskattat av takläggare eftersom det oftast inte är speciellt brant därmed enkelt och säkert att arbeta på och byta ut. Det är dessutom enkelt att räkna på materialåtgången eftersom pannorna inte kommer att behöva beskäras vilket oftast är fallet med framförallt halv och helvalmade tak.

Sadeltak med brant taklutning

 

 

Mansardtak – ”Vindsvåningstak”

Mansardtaket är annorlunda eftersom det är brutet. Som regel kan man säga att att det är ett vanligt sadeltak som brutits på mitten där den nedre delen har en brantare vinkel än närmare nocken. Det är mer komplicerat att lägga än sadeltaket eftersom det alltid kräver att vissa pannrader måste skruvas fast i läkten vilket tar längre tid.

 

Mansardtak / brutet tak

Valmat tak – valmtak

Det valmade skiljer sig från Masardtaket på det sätt att taket har fall i husets i husets alla sidor. Fördelen med denna typ av takkonstruktion är att vindlasten på takkonstruktionen minskas avsevärt. Den valmade takdelen minskar också angreppsytan för regn och vind.

 

Valmat tak – Takyta i husets alla riktningar

Halvvalmat

Det halvvalmade taket har takyta på husets fyra sidor precis i likhet med valmtak. Skillnaden är dock att valmningen på kortsidorna är kortare och inte upptar lika stor yta som det helvalmade taket. Det är komplicerat att göra beräkningar av materialåtgången på valmade tak eftersom det saknas räta vinklar.

Säteritak – ”Karolinertak”

Säteritaket är ett mycket traditionellt typ av tak som var vanlig på byggnader under 1600-1700 talet. Denna taktyp är populär på nybyggnationer där man vill få en traditionell känsla.

 

Pulpettak

Pulpetttak är ett vanligt tak vid modernanybyggnationer och karaktäriseras av takfall i endast en riktning.

Motfallstak

Motfallstak sluttar inåt och bildar en V formation längs taknocken.

Cylinertak

Cylindertak används nästan uteslutande till sporthallar och industrilokaler.

Göta Tak

Göta Tak har utfört nästan 1000 takbyten sedan vi startade och är experter på takbyten av villatak och bostadsrättsföreningar. Göta Tak har kontor i Jönköping och Stockholm och utför tak och offertbesiktningar i hela Götaland och Svealand. Göta Tak utför takbyten på följande orter: Stockholm, Jönköping, Lidingö, Danderyd, Bromma, Älvsjö, Sollentuna, Huddinge, Solna, Nynäshamn, Enköping, Södertälje, Enköping, Västerås, Ulricehamn, Mullsjö, Göteborg, Lerum, Alingsås, Alvesta, Borås, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falköping, Halmstad, Kinna, Kungsbacka, Linköping, Kungälv, Norrköping, Nynäshamn, Nässjö, Nyköping, Skövde, Trollhättan, Varberg, Vänersborg, Värnamo, Växjö  och Uppsala.

 

Kontakta oss för mer information och offert för takbyte på följande sida https://www.gotatak.se/kontakt/

För att komma till tidigare referensarbeten gå till följande sida https://www.gotatak.se/referensarbeten/